Skip to content

Wat zijn de aanbevolen niveaus voor niet-HDL, LDL, HDL en totale cholesterol?

  • CHOLESTEROL

Cholesterolwaarden worden gemeten in eenheden die millimol per liter bloed (mmol/l) genoemd worden. Dit zijn de waarden waarnaar gezonde volwassenen moeten streven:

Totale cholesterol Onder 5
Niet-HDL of ‘slechte’ cholesterol Onder 4
LDL-cholesterol Onder 3
HDL of ‘goede’ cholesterol Boven 1 voor mannen en boven 1,2 voor vrouwen
TC:HDL-ratio Hoe lager hoe beter, boven de zes wordt als een hoog risico beschouwd.

Het is belangrijk te beseffen dat deze waarden slechts een richtlijn zijn. Uw arts of verpleegkundige kan u andere waarden aanraden, afhankelijk van uw andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten zoals roken of overgewicht, en andere medische aandoeningen zoals diabetes type 2.

Wanneer u de resultaten van uw bloedtest krijgt, kan het zijn dat u alleen de waarde voor de totale cholesterol krijgt, maar u kunt altijd vragen naar de waarden voor ‘goede’ en ‘slechte’ cholesterol en triglyceriden.

Zoeken