Skip to content

Privacy beleid

Benecol limited (ook wel “ons” of “wij”) is een bedrijf geregistreerd onder nummer 9062361 met haar maatschappelijke zetel te benecol limited, the mille, 1000 great west road, brentford, london, tw8 9dw, uk.
Wij erkennen onze verplichtingen ten opzichte van onze klanten en online bezoekers om de hoogste standaard van integriteit te hanteren in al onze projecten en handelingen met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens.
Wij zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy is beschermd. Indien wij u verzoeken bepaalde informatie te verschaffen waardoor u kan worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kan u ervan uitgaan dat deze informatie enkel gebruikt zal worden in overeenstemming met ons privacy beleid.
Dit beleid is van kracht vanaf 23.11.2015 en geeft u verdere informatie over welke persoonsgegevens wij zullen verzamelen, van wie wij persoonsgegevens verzamelen, op welke manier wij deze gegevens zullen verwerken, met wie wij deze informatie mogen delen alsook andere informatie die voor u nuttig kan zijn.

Verzamelen en gebruik van informatie

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens van onze bezoekers op vrijwillige basis, hetgeen betekent dat de bezoeker zelf kiest of hij/zij bepaalde gegevens overmaakt. De gegevens zullen dus in hoofdzaak door uzelf verschaft worden, hoewel het ook mogelijk is dat wij publiekelijk toegankelijke gegevens verzamelen over u waar wij toegang tot hebben.
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verzameld:
–    naam
–    contact informatie: adres, telefoon nummer, e-mailadres
–    geboortedatum
–    demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
–    andere informatie die relevant kan zijn voor klantenevenementen, aanbiedingen en onderzoeken.
Wij zullen deze gegevens verzamelen met het oog op het verkrijgen van een beter inzicht in uw behoeften als klant en om een betere service aan te kunnen bieden.
De persoonlijke gegevens die wij verzamelen mogen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
–    aanmaak van een intern databestand.
–    het periodiek verzenden van aanbiedingen per email aangaande nieuwe producten, speciale aanbiedingen, of andere informatie waarvan wij geloven dat deze u kan interesseren.
–    om de website aan te passen naar uw interesses.
U bent niet verplicht ons deze gegevens te verstrekken tenzij u een deel van de website wilt bezoeken dat enkel voorbehouden is voor leden. Indien u wenst deel te nemen aan een van onze online wedstrijden zullen wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben opdat wij u een prijs kunnen verzenden in het geval dat u de wedstrijd zou winnen.
Daarnaast, wanneer er e-mailadressen worden doorgegeven door online bezoekers, worden deze emailadressen opgeslagen om misbruik en spamming van ons emailsysteem te voorkomen. Wij zullen op geen enkele andere wijze gebruik maken van deze emailadressen.
De persoonsgegevens die aan ons worden verschaft zullen worden verwerkt en gebruikt door ons en mogen enkel worden vrijgegeven aan derde partijen die werken voor/met ons in overeenstemming met de doelen zoals beschreven in dit privacy beleid. (zoals bijvoorbeeld een processor die deze informatie voor ons verwerkt). Bepaalde persoonsgegevens mogen worden overgemaakt aan de overheidsinstanties en andere overheidsdiensten waar dit voorzien is in de wet.
Dankzij de informatie technologie systemen en processen die wij gebruiken, zullen uw persoonsgegevens waarschijnlijk verwerkt worden buiten belgië. Uw data zullen worden opgeslagen en verwerkt in finland en het verenigd koninkrijk.
Bepaalde gegevens kunnen worden overgemaakt buiten de europese economische zone. In dit geval zullen de nodige stappen genomen worden om de persoonlijke gegevens te beschermen volgens de toepasselijke wettelijke vereisten.
Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren voor zolang het nodig is om de doelen te bereiken waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld en voor zover wettelijk toegelaten.

Veiligheid

Wij spannen ons in om u te kunnen verzekeren dat uw informatie veilig is. Om ongeautoriseerde toegang of vrijgave te voorkomen werken wij met passende fysieke, elektronische en beleidsmatige processen die de persoonsgegevens die door ons verzameld worden beschermen.

Cookies

Een cookie is een klein databestandje dat toegang vraagt tot de harddrive van uw computer. Wanneer u hiermee akkoord gaat zal de cookie worden geïnstalleerd en zal de cookie helpen in het analyseren van uw internet gebruik of laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies staan toe dat internetsites u individueel gaan behandelen. De website kan zich dan aanpassen naar uw voorkeuren, interesses en desinteresse door deze informatie te verzamelen en op te slaan.
Wij gebruiken ‘traffic log cookies’ die onthouden welke webpagina’s gebruikt worden. Dit helpt ons data te verzamelen over het gebruik van onze websites en deze te verbeteren en aan te passen naar de voorkeuren van de bezoekers. Wij gebruiken deze informatie enkel voor statistische doeleinden waarna de data zal worden verwijderd van ons systeem.
In het algemeen helpen cookies ons om u een betere webpagina aan te bieden door ons inzicht te verschaffen in welke webpagina’s u interessant vindt en welke u niet interessant vindt. Deze informatie is anoniem en bevat geen persoonsgegevens noch uw profiel naam. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige andere informatie over u behalve over de informatie die u wilt delen met ons.
U kan kiezen om cookies al dan niet toe te staan. De meeste internetbrowsers aanvaarden cookies automatisch maar indien u cookies wenst te weigeren kunnen deze instellingen meestal gewijzigd worden in uw browserinstellingen. Het is echter mogelijk dat u geen toegang zal hebben tot bepaalde delen van onze website indien u de cookies weigert.
Ons systeem zal automatisch een cookie installeren tenzij u uw browserinstellingen zo instelt dat deze automatisch cookies weigert.
Voor meer informatie over cookies in het algemeen en hoe ze te beheren kan u terecht op: www.allaboutcookies.org.

Google analytics

De websites van benecol limited gebruiken google analytics, een web gebaseerde analytische dienst die voorzien wordt door google inc. (“google”). Google analytics gebruikt cookies, wat kleine databestandjes zijn die geplaatst worden op uw computer, om de website te helpen analyseren hoe de bezoekers de webpagina gebruiken. De informatie die de cookie verzamelt over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip adres) zal worden overgemaakt aan en opgeslagen door google op hun servers die zich bevinden in de verenigde staten van amerika. Google zal deze informatie gebruiken met als doel uw website gebruik te analyseren, het opmaken van verslagen over de activiteit op de website voor de website beheerders en andere diensten met betrekking tot de activiteit op de website en internetgebruik.
Google mag ook deze informatie overmaken aan derde partijen wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer deze derde partij de informatie verwerkt voor google.
U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser instellingen te wijzigen, maar in dat geval is het mogelijk dat de website niet volledig functioneert. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat google deze gegevens gebruikt op de hierboven beschreven wijze.

Links naar andere websites

Benecol limited websites kunnen links bevatten naar andere websites. Ondanks het feit dat wij alle mogelijke inspanningen doen om enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden van fatsoen en accuraatheid hanteren zouden kinderen dit steeds moeten nagaan bij een ouder/voogd of volwassene voor zij deze links gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites waarnaar een link is voorzien op de benecol limited websites en wij raden u aan het privacy beleid van deze sites na te lezen en de beheerder van die website te contacteren indien u vragen of bedenkingen heeft.

Aanpassingen aan dit beleid

Gezien het internet evolueert, zullen wij ons privacy beleid ook aan moeten passen. Gelieve dan ook op regelmatige basis na te gaan of er wijzigingen werden aangebracht.

Contact

U heeft het recht uw persoonsgegevens te consulteren en onjuiste informatie te laten verbeteren. Indien u zich op dit recht wilt beroepen, of indien u ons wilt informeren over wijzigingen in uw persoonsgegevens, gelieve ons te contacteren op benecol@aac.be of op het adres: benecol limited, the mille, 1000 great west road, brentford, london, tw8 9dw, uk.

Zoeken